Protectia datelor cu caracter personal 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C.BIJOUX FOODIE S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Vă informăm că societatea noastră necesită datele personale în vederea eliberării facturilor fiscale, expedierii mărfurilor și materialelor informațional către clienții săi.

Refuzul dumneavoastră ar conduce la imposibilitatea emiterii facturii fiscale.

Prin comenzile pe care le realizati consultând ofertele noastre vă dați acordul ca datele dvs. personale să fie prelucrate de către S.C. Bijoux Foodie S.R.L.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. BIJOUX FOODIE S.R.L. (Sos. Oltenitei, nr. 79, sector 4, Bucuresti) sau prin email la adresa bijoux.foodie@yahoo.com.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

  S.C. BIJOUX FOODIE S.R.L. - Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal nr.20126.


__________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.